घर > हाम्रोबारे >हाम्रो प्रमाणपत्र

हाम्रो प्रमाणपत्र

राष्ट्रिय हाई-टेक इन्टरप्राइज प्रमाणीकरण, ISO9001 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण, सीई प्रमाणीकरण, केही पेटेन्ट गरिएका प्रविधिहरू र बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण।